“De eerste HUbl is genomen” – een nieuwe opleiding maken én blenderen

Vorige week kwam de ontwikkelcommunity van de nieuwe opleiding Bachelor of Built Environment (BBE, Instituut Gebouwde Omgeving, Faculteit Natuur en Techniek) voor het eerst bij elkaar. De grote groep, bestaande uit 23 docenten, ondersteund door experts van binnen en buiten het instituut, staan voor de taak om per september 2015 een nieuw cursusprogramma op te leveren. Onderdeel van het ontwerp is dat Blended learning als didactisch concept wordt gehanteerd. De meeste docenten hadden tot voor kort geen voorstelling van de betekenis hiervan voor het onderwijs. Niet wat het betekent voor de studenten en ook niet wat dat gaat betekenen voor henzelf.

Het hoeft helemaal geen probleem te zijn als het merendeel van de docenten nog niet weet hoe ze invulling moeten geven aan hun nieuwe rol als leerteambegeleider, coach, aanjager en bewaker van een rijke leeromgeving waarin ook nog ICT wordt toegepast. Als de docent beschikt over wat ze in het Engels ‘self-efficacy’ noemen dan staan ze open voor de uitdaging en hebben het vertrouwen dat ze de benodigde kennis en vaardigheden die hun nieuwe rol vereist tijdig kunnen vergaren. ‘self-efficacy’ in het Nederlands soms vertaald als ‘eigen-effectiviteit’ is een begrip uit de gedragspsychologie. Over dit begrip is bekend hoe je het kunt stimuleren.

Als slot van mijn Master leren en innoveren onderzoek ik de ontwerpkenmerken van een community of practice die erop gericht is om de genoemde ‘self-efficacy’ te vergroten. De bedoeling is om de community op dusdanige wijze te begeleiden dat ruimte ontstaat voor de elementen die bevorderend werken op het vertrouwen van de docenten dat zij straks hun mannetje/vrouwtje zullen staan als zij met de nieuwe lichting studenten van start gaan. Afgelopen week heb ik de eerste vragenlijst laten invullen, de zgn. ‘nul’ meting. Gedurende het ontwikkeltraject zal de groep nog een aantal maal in wisselende vormen en op meerdere manieren bevraagd worden. Een enkele docent liet direct na de eerste bijeenkomst een bericht achter op de HUbl site van de ontwikkelcommunity. “Zo, de eerste HUbl is genomen’ Volgens mij is deze docent al vol vertrouwen!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *