Hoe krijg je een forum dat werkt?

“Een enthousiaste docent had voor een module een forum ingericht waarop studenten konden reageren op stellingen en op elkaars bijdragen. Er werd door enkelen (steeds dezelfde studenten) gereageerd, door de meesten niet. De docent was teleurgesteld omdat hij enthousiaste verhalen over de mogelijkheden van forums binnen een elektronische leeromgeving had gehoord. Bij de module hoorde een schriftelijk tentamen dat door 75% van de studenten met een voldoende werd afgerond. De mislukking van het forum had hier te maken met het ontbreken van “alignment” tussen toetsvorm en leerproces. De toetsvorm “schriftelijk examen basiskennis” lokt daarbij passend studiegedrag uit. Peer-feedback d.m.v. forums is alleen een succes als bij de doelen van de onderwijseenheid of module expliciet peer-feedback is opgenomen, alleen dan zijn studenten gemotiveerd samen te werken c.q. te reflecteren op elkaars bijdragen; zij zijn er tevens op aanspreekbaar.”

Het “alignment” dat hierboven staat beschreven is onderdeel van het begrip ‘constructive alignment’ (Biggs, 1998) dat wil uitdrukken dat afstemming tussen doelen, leerproces en toetsing noodzakelijk is voor een effectieve leerweg. Onze enthousiaste docent had er niet voor gezorgd dat leerdoelen, de toetsvorm en in ieder geval een aantal leeractiviteiten op elkaar waren afgestemd. Wat had hij kunnen doen om het gewenste gedrag (en resultaat!) uit te lokken?

Als één van de doelstellingen op de volgende wijze wordt geformuleerd, heb je de grootste kans dat er “alignment” is tussen doelen en leerproces:

max. 10 pt Niet aanw onv zwak vold. goed
De student heeft binnen zijn uitwerkingen zichtbaar gemaakt welke feedback hij de andere student gegeven heeft en wat hij zelf heeft aangepast binnen zijn eigen uitwerkingen n.a.v. de gekregen feedback.

 

Het is de student nu geheel duidelijk dat hij getuigenis moet afleggen van gegeven en ontvangen feedback. Laat een forum daar nou een zeer geschikt middel voor zijn!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *