Archimedes goes international

De wereld en daarmee onze samenleving zijn continu in beweging. Dat vraagt om onderwijs dat jongeren voorbereidt op een toekomst die we nog niet kennen. En dat vraagt op zijn beurt weer om betrokken leraren die hier samen met hen in optrekken. Aan Instituut Archimedes worden de leraren van de toekomst opgeleid. Wij inspireren hen om te leren, zodat zij straks kunnen bijdragen aan inspirerend, toekomstbestendig onderwijs.

Voor Archimedes betekent dit dat we continu bezig zijn met onderwijsinnovatie. Dat we samen met scholen en andere partners nieuwe onderwijsproducten en -concepten ontwikkelen, deze toepassen in de praktijk en evalueren. Dat we onderzoek doen en dat we op zoek zijn naar nieuwe toepassingen van kennis en technologie. We kunnen en willen dat niet alleen doen. Naast nauwe samenwerking met het regionale werkveld gaat Archimedes internationale partnerschappen aan. We leren van ideeën en ervaringen uit andere landen en we versterken elkaar. Hieronder een overzicht van de vele activiteiten die we – in anderhalf jaar! – hebben opgestart. Michiel Heijnen, programmamanager onderwijsinnovatie Archimedes, internationalisering, doet hieronder verslag van de internationale activiteiten.

In augustus heeft in Utrecht de jaarlijkse ICEFIL-conferentie plaats gevonden. Tijdens deze conferentie zijn met de ICEFIL-partners nieuwe plannen gemaakt rondom refugee education. Het Kakuma project in Kenia loopt volop door. In januari 2018 wordt de eerste groep refugee teachers gecertificeerd en de ambitie is het programma verder uit te breiden, onder de naam Africa Mission 2020. Onder andere UNHCR, UN, Nuffic en Buitenlandse zaken zijn geïnteresseerd. In het verlengde hiervan is het idee gelanceerd om een internationale Teacher Training Academy te starten, gericht op refugee education, onder de naam Europe Mission 2020. Zie voor meer informatie: www.icefil.org.

In september heeft Archimedes de EAIE-conferentie in Sevilla bezocht. We hebben hier het idee gelanceerd om een nieuw internationaal EAIE netwerk ‘innovative learning and global teachership’ te starten. Hiermee zetten we een nieuw thema op de kaart binnen de EAIE en nodigen we EAIE-leden uit om met ons op te trekken. Inmiddels staat het voorstel op de agenda van de EAIE-Board. Zie: www.eaie.org.

In oktober is de jaarlijkse ATEE-conferentie in Dubrovnik bezocht. ATEE is de Europese associatie voor lerarenopleidingen. We zijn daar onder andere aangesloten op de research and development community over ‘professionalization of teachers’. En Archimedes heeft de winterconferentie gepromoot. Op 15 en 16 februari 2018 komen lerarenopleiders en onderzoekers uit heel Europa en daarbuiten naar Utrecht om kennis en ervaring te delen rond het thema ‘technology and innovative learning’. Zie: www.atee2018.hu.nl.

In november heeft Archimedes deelgenomen aan de CARPE conferentie in Hamburg. Het motto van de conferentie was ‘let’s talk about impact’ en er is met partners gebrainstormd over onder andere blended learning, personalized learning en technologie in het onderwijs. Vooral uit Turku, Finland is interesse getoond om actief samen te werken. Hun uitnodiging was ‘let’s do crazy things together!’. Tijdens deze conferentie is het plan gelanceerd om een online community op te zetten voor CARPE partners, gericht op onderwijsinnovatie en uitwisseling. Zie: husite.nl/carpenetwork.

Het departement Onderwijs & Pedagogie van Erasmushogeschool Brussel (EhB) streeft naar toekomstgericht onderwijs waarbij het leren van haar studenten centraal staat. Hierin wordt docenten en studenten ontwerper van het eigen leer- en ontwikkelproces en nemen daar verantwoordelijkheid voor. EhB zelf streeft naar het vormgeven van toekomstgericht onderwijs waarin docenten en collega’s een rolmodel zijn voor studenten. Met deze vorm van onderwijs wil zij toonaangevend zijn, en inspirator voor studenten en het onderwijs in regio Brussel. Om deze visie mede vorm te geven en te bekijken welke strategie qua implementatie we gaan volgen heeft Frank Noten verzocht aan HU/Archimedes om daarin m.b.v. een programmamanager mee te denken.

Tenslotte heeft Archimedes in Brussel tijdens de Life Long Learning Week een presentatie gegeven over gepersonaliseerd leren. De LLL Week is bedoeld om leerlingen en opvoeders, leraren, veldwerkers en beleidsmakers, onderzoekers en politieke vertegenwoordigers bij elkaar te brengen en hen de gelegenheid te geven om de grootste educatieve uitdagingen van vandaag te bespreken. Zie:  http://lllplatform.eu/events/lll-week/.

 

Meer informatie hierover via Michiel.heijnen@hu.nl

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *