Chatbots: maken het leven van een docent makkelijker.

Helpr is een startup voor chatbots voor het voorgezet onderwijs waarbij studenten van Archimedes meewerken aan het bouwen van aan de kennisbasis natuurkunde. Deze chatbots van Helpr zijn voorzien van didactiek en gaan wat verder dan een ‘online encyclopedie’. Wat Helpr doet is zó interessant, dat zij in de finale (top 5!) staan van de Accenture Innovation Awards.

De kennisbasis Natuurkunde, het deel Kracht en beweging, is nu vrijwel geheel opgenomen in de chatbot. Hiervoor zijn ruim 35.000 vragen (en antwoorden) ingevoerd. De vervolgstap is het structureren van de vragen en leerlijnen in de dialoog aanbrengen.

Je ziet in het begin het volgende beeld, waar de chatbot aangeeft wat hij (zij?) kan:

Alle vragen die je je maar kunt bedenken op dit onderwerp staan dus in de chatbot, de volgende stap is de dialoog. Dat is vrij lastig, want ga een gesprek maar eens analyseren; waar je dan allemaal rekening mee moet houden… De eerst volgende uitdaging in de ontwikkeling van de bot is het antwoord geven op samengestelde begrippen, zoals een vraag naar een kwadratische vergelijking. Daarvoor gaat de bot – net als een docent zou doen – als het ware eerst een stapje terug, checkt of je beide begrippen (kwadratisch en vergelijking) kent, en stapt dan naar de combinatie hiervan.

De ontwikkeling van de dialoog is vooralsnog een langdurige, dat is zo lastig, dat heeft nog wel enige jaren nodig. Tegelijkertijd: de dialoog hoeft de docent ook niet te vervangen: een chatbot is en blijft een machine om het leven van de docent te vergemakkelijken. Zodat deze meer persoonlijke aandacht kan geven aan de student.

Op 30 november wordt de Dutch Coalition Chatbots opgericht: een consortium van HU-onderzoekers, chatbotontwikkelaars en gebruikers. Hier zullen deze partijen gaan samenwerken; ontwikkelen en onderzoeken doen naar en met chatbots. Dat deze coalitie wordt opgericht geeft aan dat de ontwikkeling van chatbots hard gaat en dat partijen die hier vanuit verschillend perspectief aan werken elkaar hard nodig hebben.

Vrijdag 2 november is de bekendmaking van de prijswinnaar van de Accenture Awards.

 

 

3 comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *