Co-learning en leerteams

Bij de didactische ontwerpcriteria voor de onderwijsinnovatie aan de HU staat het gebruiken van leerteams prominent genoemd.

Vraag is dan natuurlijk wat we onder leerteams verstaan en wat die prominente rol rechtvaardigt.

Voor het gemak onderscheid ik drie soorten leerteams:

  1. Het leerteam dat gericht is op het gezamenlijk maken van een product.
  2. Het leerteam dat gericht is op het gezamenlijk bereiken van een leerdoel
  3. Het leerteam dat de sociale interactie binnen het team gebruikt om te komen tot individueel dieper leren.

In mijn benadering van blended leren speelt vooral de derde functie van het leerteam een rol.

De kennis die individueel is opgedaan wordt binnen het leerteam in een context geplaatst. Daarvoor is interactie nodig tussen de leden van het leerteam, maar de opbrengst van die interactie wordt individueel gerealiseerd.

Door met anderen kennis uit te wisselen, toe te passen en te analyseren, kom je op een dieper leerniveau. De anderen in je leerteam bereiken vergelijkbare resultaten, maar niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde niveau.

Voor dieper leren is een dergelijk leerteam een onmisbaar instrument.

Een punt van onderzoek is met welke didactische benadering het gebruik van het leerteam voor dit doel geoptimaliseerd wordt.

Hogeschool Utrecht heeft hiervoor een werkgroep ingericht die zich met name hierop zal richten. Ik kijk uit naar de resultaten, die we hier dan natuurlijk zullen delen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *