Educause 2017, een impressie

Educause is een organisatie rond ict in het hoger onderwijs en kent onder andere een ‘Annual Conference’ waar dit jaar ruim 8000 mensen op afkwamen. De conferentie kun je verdelen in twee hoofdactiviteiten: de beurs en het congres.
Op de beurs zijn allerlei bedrijven te vinden, maar is een goede graadmeter voor de trends in de ict- en onderwijsmarkt. Dit jaar viel me op dat er veel aandacht was voor beveiliging en privacy en het beheer daarvan. Ook viel me op dat er nauwelijks hardware te zien was. Er was wel een enkele leverancier van laptops of projectoren, maar dat was marginaal.
Het aanbod richt zich voornamelijk op ondersteuning van het onderwijs: videoproductie en distributie, portalen voor studenten, een paar leeromgevingen en cloud-oplossingen. En dan, zoals al gezegd, hoe houden we het veilig.
Naast de beurs is er het congres, waar elke dag een keynote gegeven werd en daarnaast tientallen presentaties op het programma stonden. Dat betekent, dat ik een keus moest maken en daarbij vergissingen kunnen voorkomen.
Zo was er een presentatie over Virtual Reality in het onderwijs, maar in plaats van flitsende didactische toepassingen, was het een algemeen verhaal over het maken van VR materiaal en bleek de presentatie twee jaar geleden ook al gegeven. Jammer!
Hel mooie presentaties werden gegeven door de University of Oklahoma, Regis College Boston en Houston Community College, die alle drie samenwerken met Apple, maar elk op hun eigen gebied eerst samen met gebruikers vaststelden wat er nodig was, om vervolgens met Apple te kijken naar de juiste applicaties.
Zo was de bibliotheek van University of Oklahoma nogal ouderwets: er waren kasten met boeken en je mocht alleen een potlood (géén pen en al helemaal geen telefoons of laptops!) mee naar binnen nemen. De bibliotheek was dan ook erg vaak erg leeg. De nieuwe bibliothecaris begon een transitie naar een multimediale leeromgeving. Met studenten en docenten werd besproken hoe de leerruimte aantrekkelijk ingericht zou moeten worden en wat voor materialen aanwezig zouden moeten zijn. Nadat de wensen geformuleerd waren, werd de ruimte opnieuw ingericht en werd een groot deel van de (verouderde) boeken vervangen door iPads, die studenten kunnen lenen. De collectie is teruggebracht van 100.000 titels naar minder dan 30.000, maar het gebruik is gigantisch gestegen.
De grote trend tijdens vele presentaties was om het waarom van het gebruik van ict centraal te stellen. Eerst bepalen wat nodig is voor een optimaal leerproces om dan pas de technologie toe te voegen, die dat ondersteunt. Implementatie van een ict-pakket zonder het onderwijs daarin leidend te laten zijn, blijkt vrijwel altijd tot mislukken gedoemd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *