EDUsummIT 2015

Vier pagina’s mag het rapport tellen. En de indeling is nauwkeurig omschreven: Eén regel voor de titel, één voor de auteurs, twee alinea’s inleiding en probleemstelling en zo verder. Duidelijk is dat het rapport, een policy brief, kort en inspirerend moet zijn voor beleidsmakers en schoolleiders en ‘meer dan vier bladzijden lezen ze toch niet…’

Dat is de boodschap die we meekrijgen als we met onze werkgroep aan de slag gaan tijdens EDUsummIT 2015.

In 2006 kwam op het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs een groep onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk bij elkaar en werd de basis gelegd voor het ‘International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education’. EDUsummIT was een uitvloeisel hiervan om het handboek up to date te houden en kennis uit onderzoek en praktijk met elkaar te delen en te verbinden om wereldwijd het onderwijs te verbeteren. De eerste EDUsummIT werd in 2009 in Den Haag gehouden en daarna is deze bijeenkomst elke twee jaar gehouden. UNESCO heeft EDUsummIT steeds gesteund en gefaciliteerd. Meer info over achtergronden en historie van EDUsummIT vind je hier.

Nu zijn er bijna honderd onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk bij elkaar om samen te werken in negen ‘Thematic Working Groups’

TWGDe groep waar ik aan deelneem is TWG 7: Indicators of Quality Technology-Enhanced Learning and Teaching.

Voor de conferentie hebben we al uitgebreid met elkaar gecommuniceerd over het onderwerp en wat daar vooral uit naar voren kwam is dat het een complexe materie is. Welke indicatoren kun je vaststellen, waaraan je verbetering van het onderwijs kunt afmeten. En dan bij voorkeur met veel gebruik van ict en wereldwijd geldend. Een chaotische matrix was het gevolg.

De voorzitter van onze werkgroep, Nancy Law, University of Hong Kong, stelde daarom voor in groepen maximaal drie resultaten, voorwaarden en leeractiviteiten vast te gaan stellen vanuit vier verschillende perspectieven:

 • De student
 • De docent
 • De school
 • De overheid

De rest van de dag heb ik met Prof. Dale Niederhauser, West Virginia University, Dr. Deirdre Butler, Dublin City University, Ireland en Tessie Palma Curtin University, Australia gesproken over het perspectief van de docent. Het waren ongelooflijk inspirerende gesprekken. Ons resultaat:

 • Outcomes
  • Engages in design, implement and assess learner-directed collaborative inquiry that
   leverages appropriate use of technology
  • Collaborates with peers within & outside own school to co-design effective learning
   experiences, assessment and evaluation of learning designs that integrate technology
  • Attitudes & beliefs: Self-efficacy (basic digital literacy and activation of student
   learning), and outcome expectations (belief in students’ capacity to learn through
   inquiry without being taught/instructed)
 • Conditions
  • Access to technology and technological pedagogical support to design, implement and assess students’ collaborative inquiry
  • Opportunity to undertake collaborative inquiry on authentic problems
  • Opportunity for self-directed learning
 • Learning Interaction
  • Self-revision based on peer, teacher and expert feedback
  • Learner-driven joint exploration of authentic problem
  • Self-reflection and self-monitoring

Op de tweede dag gaan we dit uitwerken in concrete indicatoren.

Ik heb er zin in!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *