IN ENGLISH PLEASE…

Na eerst twee dagen met CARPE partners uit Manchester en Turku in het Engels te hebben gecommuniceerd en nagedacht over mogelijkheden voor een Summerschool komt de volgende challenge alweer langs. Met Maike Mertens en Andrea Hagen, twee collega’s van de nieuwe Bachelor of Built Environment (BBE) bij de HU bezoek ik van 23 tot 25 november de Campus University of Luxemburg in Belval voor de 10e EAPRIL 2015 Conferentie. Deze Campus is trouwens vooral voor de collega’s van de BBE een inspiratiebron op zichzelf wat betreft de gebouwde omgeving, want oude gebouwen, nieuwbouw en sloop wisselen elkaar af. De belangrijkste reden van onze reis naar Belval is dat Maike en ik een posterpresentatie geven over een startend onderzoek naar leerteamleren en studiesucces. Daarnaast ziet het programma met keynotes, workshops en present & discuss sessies er heel interessant uit.
Leren in leerteams is één van de ontwerpdimensies uit de HU onderwijsvisie. In het afgelopen half jaar heb ik in een expertteam mij gebogen over literatuur rondom leerteamleren. Daarnaast heeft ons team geïnventariseerd hoe en waar al wordt gewerkt met leerteams bij de HU. Daaruit zijn er naast support ‘on the spot’ een definitie en een aantal aanbevelingen ten aanzien van leerteamleren voortgekomen. De kernboodschap van leerteamleren is volgens onze bevindingen dat het leren centraal staat. Hierbij gaat het dan zowel om het individuele leren als samenwerkend leren in de betekenis van ‘collaborative learning’. Een van de vervolginitiatieven is een (beginnend) collectief onderzoek naar leerteamleren en studiesucces bij de BBE, met mogelijk uitbreiding naar meerdere HU opleidingen.
Met een tas vol brochures en vol goede zin vertrekken we op maandag naar Luxemburg voor de EAPRIL Conferentie. EAPRIL staat voor ‘European Association for Practitioner Research on Improving Learning’, precies wat ook wordt beoogd met dit onderzoek. We willen immers bij de HU met onze blended didactiek en leerteams als één van de leeromgevingen het leren van onze studenten en docenten verbeteren. Onderzoek doen is daarvoor (niet alleen) in mijn ogen een goed instrument, getuige ook de vele bezoekers (ca. 500) van deze Conferentie.

De postersessie wordt goed bezocht. We krijgen positieve reacties, zowel op onze presentatie als op ons Engels. Veel vragen gaan over het begeleiden van de leerteams en hoe ze zijn samengesteld bij de BBE. De BBE werkt sinds afgelopen september met leerteams en de eerste ervaringen van studenten (vooral jongens, vaak net 18) zijn positief! Na afloop is er genoeg tijd om na te praten en om te netwerken.
Op woensdag ontmoet ik naast veel Nederlandse collega’s ook Belgen en Finnen, inclusief een van onze CARPE partners uit Turku, Marjo Joshi. Haar presentatie: ‘E-TUBE Intervention for the development of elearning and innovation’ inspireert mij om verder na te denken over hoe het staat met onze eigen ‘online teachingskills’.

Het voert te ver om uitgebreid in te gaan op alle sessies die we hebben bijgewoond, maar twee ervan wil ik nog wel graag apart noemen. De eerste is het schoolbezoek aan Lycée Belval; een prachtig modern gebouw, voorbeeld van wat wij ook wel noemen inclusief onderwijs, maar op ICT gebied in mijn ogen ver achterlopend. Mooi om te zien dat de ‘librarian’ als hulp voor brongebruik en -vermelding wordt ingeschakeld bij het schrijven van essays door studenten.

De tweede is Filip Dochy (Universiteit Leuven). Hij slaagt erin om in een overvolle zaal een interactieve en inspirerende sessie te houden over: ‘’ High Impact Learning: a next step towards the future of learning and instruction in education and organisation”. Ik raad iedereen aan om zijn nieuwste boek te lezen!
En voor de twitteraars: zie #EAPRIL2015 voor de laatste updates.

Een reactie

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *