“Ieder kind wil gezien worden”

Irene van der Spoel, docent Engels en beste HU-Honours student van het jaar, vertelde op de Studiedag van lerarenopleiding Archimedes dat iedere leerling gezien wil worden. Irene betoogt dat dat kan met technologie. Mbv tools kun je veel meer mensen bereiken, dan alleen één op één. Het scheelt domweg veel tijd. Als student zag Irene dat docenten niet altijd handig gebruik van ICT tools. Om hen daarbij te helpen heeft zij een flink aantal tools de afgelopen jaren verzameld op haar site todaysteachingtools.com.

Binnen de lerarenopleidingen zijn we inmiddels een eind op weg: we experimenteren met nieuwe technologieën: met Lesson Study bijvoorbeeld, en met Virtual Reality. Richard Gerver, keynote-speaker, haakte in op de gedachte dat technologie geen doel op zich is, maar dat je technologie zou moeten richten op ontwerpprincipes die van belang zijn om binnen het onderwijs in te zetten. Daarmee wordt het een middel om processen in gang te zetten. Een middel, als een online platform of om interventies in te zetten. Twee voorbeelden waar we mee experimenteren en ontwikkelen binnen de lerarenopleiding: de – in ontwikkeling zijnde – Virtual Reality-module geeft feedback aan studenten om hun presentatietechniek te verrijken. De Lesson Study – dit voorjaar ingezet bij een aantal klassen – verrijkt de feedback die docenten aan elkaar geven.

Voor de goede orde: meer en meer koppelen we onderzoek aan de experimenten: wat is het effect van de inzet, hoe percipiëren studenten de technologie, werkt het?

Van doel naar middel dus. Reden te meer om níet de ICT-afdelingen leidend te laten zijn in de inzet van nieuwe technologieën, maar de gebruiker. Als groot, politiek gericht thema, sprak Gerver ervoer dat “technology helps democratising education”. Het project in Kakuma (waar we vluchtelingen opleiden tot leraar) is daar een perfect voorbeeld van: onderwijs beschikbaar maken, ook daar waar de omstandigheden ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

Waar innovatie vaak gaat om het verbeteren van al bestaande processen, willen wij juist proberen te kijken naar dat wat er niet is. Zoals Gerver zijn sessie mooi afsloot met: “See the spaces between the buildings – instead of looking at the buildings themselves.”

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *