Language, the world and gaming, James Gee, SITE 2015

Tijdens SITE 2015 was een van de meest aansprekende key-notes die van James Gee.

SITE 2015_0127

James (Arizona State University) wijst ons op een aantal eigenschappen van het menselijk geheugen in vergelijking met het geheugen van een computer. Belangrijk is dat het geheugen gericht is op de toekomst: we gebruiken herinneringen, juist of niet, om problemen in de toekomst te lijf te gaan. Het geheugen van een computer is heel goed in staat gebeurtenissen uit het verleden te onthouden.  Interpretatie naar de toekomst komt in de sferen van Artificial Intelligence en is nog een uitdaging op zich.

Ervaringen leveren nieuwe herinneringen op, maar hoe kunnen we die herinneringen in ons geheugen zodanig organiseren, zodat we ze optimaal kunnen gebruiken in de toekomst.

Tekst die je niet kunt plaatsen in een ervaringscontext wordt gauw onbegrijpelijk. Het begrip democratie of samenleving gebruik je vanuit een bepaalde context. Zonder die context is het betekenisloos of kan grote verwarring ontstaan, omdat de een het begrip vanuit een ander perspectief benadert dan de ander. Daarom is het meestal nodig begrippen als ‘digitaal portfolio’ of ‘blended leren’ helder te omschrijven binnen de context van het actuele gebruik.

Onderstaande tekst uit de handleiding van een spelletje is onbegrijpelijk als je het spel niet speelt.

SITE 2015_0129

Een ervaring die ergens toe leidt, er toe doet, geeft aan de herinnering een kleur van emotie, waardoor de herinneringen beter beklijft. Volgens Gee vervagen herinneringen zonder emotie in hoog tempo. Een ingrijpende ervaring blijft ons daarom lang, soms levenslang, bij. Voor het onderwijs is het dan interessant te onderzoeken hoe we studenten een betekenisvolle ervaring kunnen geven met de juiste emotie, om de ervaring ook in de toekomst te kunnen gebruiken.

James Gee wijst erop dat als je niet luistert naar de reactie op je actie, naar de mate van appreciatie van je handelen, de herinnering aan de actie onbruikbaar is voor de toekomst.

SITE 2015_0133a

Tot slot een prikkelende stelling van James:
“Je hebt alleen tekst nodig om je cursus uit te leggen als de cursus slecht ontworpen is.”

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *