Neeknikken en meestribbelen in onderwijsinnovatie

door Joanne Leerlooijer

Onderzoek laat zien dat onderwijsinnovaties vooral voor verandering zorgen in organisatie en beleid van scholen, maar dat maar weinig doorsijpelt naar het klaslokaal. Een belangrijke reden daarvoor is dat er bij onderwijsinnovatie heel veel actoren een rol spelen, van directie tot docent, van technisch expert tot examencommissie. De interactie tussen al deze mensen is cruciaal om een innovatie te laten slagen, en is tegelijk moeilijk van tevoren te voorspellen. Toch zijn er wel stappen te identificeren die aan deze interactie kunnen bijdragen.

Remco Coppoolse heeft op een aantal plekken onderzoek gedaan naar onderwijsinnovatie, waaronder bij lerarenopleiding Archimedes in de tijd dat blended learning werd ingevoerd. Op basis van zijn onderzoek heeft hij een model ontwikkeld met cruciale momenten en punten (zogenaamde werkregels) waar innovatiemanagers aandacht aan kunnen geven. Het model is hieronder gevisualiseerd.

In een inspiratiesessie deelde Remco een aantal casussen die invloed hebben gehad op voortgang dan wel stagnatie van de innovatie blended learning bij Archimedes. Twee tips van Remco: Zoek naar ‘haarden van ontwikkelenergie’, geef ruimte en zet deze in de schijnwerpers. En voeg daar ontwikkelaars met specifieke kwaliteiten aan toe.

Luister de podcast om het hele verhaal te horen en zeker als je wilt weten wat dit betekent voor de invoering van gepersonaliseerd leren. De podcast is hier te beluisteren!

Ook is het proefschrift van Remco als pdf beschikbaar.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *