Online peer feedback geven door studenten: genderafhankelijk?

In discoursanalyses is de rol van gender goed bestudeerd, vooral waar het gaat om de kwaliteit van het discours. Maar in hoeverre geldt dat ook voor de rol van gender bij betogende peer feedback? Hoe staat het met de kwaliteit van de feedback binnen een online peer feedback setting? Een onderzoek waar Stan van Ginkel (VR-lab) aan meewerkte laat zien dat er juist in de peer feedback verschillen zijn in gender die invloed hebben op het leerproces.

Het onderzoek, waar 201 graduate students hebben meegewerkt, laat zien dat vrouwen en mannen verschillend peer feedback geven terwijl hun vaardigheden voor het schrijven van een essay en ‘content learning’ niet gender gerelateerd zijn. De gegeven peer feedback verschilde: mannen gaven vaker feedback aan vrouwen; vrouwen gaven minder vaak feedback over het algemeen, maar wel inhoudelijker. Het geven van peer feedback ‘an sich”, dus dát je het doet, blijkt overigens een positieve invloed te hebben op het schrijven van een essay en op ‘content learning.

Het vinden van deze verschillen kunnen een rol spelen in de samenstelling van leerteams.

Hier tref je het hele artikel van Stan van Ginkel et al.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *