Ook de UU start met blended learning

In navolging van de HU zal ook de UU starten met blended learning. Verschillende initiatieven als weblectures lopen al langer bij de UU, maar het vormgeven ervan binnen de organisatie is nieuw. De komende jaren zal de komende jaren expliciet worden ingezet op blended learning. Dit meldde de DUB (onafhankelijk medium van de UU) afgelopen december.

Het UU didactisch model gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Weblectures en e-simulaties vervangen – waar opportuun – de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De lijn van de UU verschilt (nog) niet wezenlijk van de waarden van de HU:

  • Samenwerken en contactonderwijs blijven essentieel.
  • Stimuleren van actieve participatie door het werken in kleine groepen is relevant.
  • De docent krijgt inzicht in de vorderingen van de studenten en kan het onderwijs bijsturen.
  • De rol van de docent én van de student gaat veranderen.

Daarnaast vinden de opstellers van het stuk het relevant dat er passende technologische voorzieningen zijn en een goede beheersorganisatie; dat docenten didactisch ondersteund en getraind worden op het gebied van onderwijstechnologie.

Anders dan de HU, wordt benoemd dat docenten de vrijheid hebben om hun eigen doceerstijl aan te houden – binnen de kaders van blended learning. En dat er voldoende aandacht is voor instructie van studenten. Verder denken zij – mede in het kader van valorisatie – aan een kennisdatabank met digitaal onderwijsmateriaal dat open beschikbaar is. Om good practices te delen met andere kennisinstellingen en ook om kennis publiek beschikbaar te maken.

Een tweede verschilpunt met de HU is dat er geen melding wordt gemaakt van de versterkende werking van beeld bij de modules, anders dan weblectures. Toch een gemiste kans, vergeleken bij de rol van beeld in HUbl.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *