Pilot project docent/coach gepersonaliseerd leren van start

Lerarenopleiding Archimedes heeft een HU-onderwijsinnovatiesubsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een pilot Leraar/coach gepersonaliseerd leren, die aandacht besteedt aan de eigen persoonsvorming van de leraar. Het doel is een leerroute te ontwikkelen die aan de wettelijke bachelor bevoegdheid voor een schoolvak, een specifieke vaardigheid ‘leraar gepersonaliseerd leren’ toevoegt. Deze pilot is een initiatief voortgekomen uit gesprekken met vernieuwingsscholen; deze scholen werken ook mee aan de ontwikkeling van de pilot. De opleiding gaat onderdeel uitmaken van de opleiding omgangskunde, en maakt gebruik van de modulen die al aanwezig zijn binnen de bestaande opleiding.

De eerste twee jaren van de studie hebben betrekking op de ontwikkeling van de student tot leraar, zonder daar al een specifiek vak aan te koppelen. Ook lopen de studenten die eerste twee jaren al mee (of zijn werkzaam) op de deelnemende vernieuwingsscholen. Het programma wordt dan ook in gezamenlijkheid ontwikkeld.

Na de eerste twee jaren kiest de student ofwel voor omgangskunde als vak of voor een ander vak of voor bi-diplomering. De verwachting is dat de student op basis van de training in de eerste twee studiejaren versneld in staat is om zich de noodzakelijke inhouden eigen te maken.

Vanuit beide bovengenoemde stromingen komen scholen met het verzoek richting de lerarenopleiding om binnen de opleidingen aandacht te schenken aan de specifieke competenties die de toekomstige leraren nodig hebben voor het begeleiden van vo-leerlingen bij het volgen van hun eigen leerroute. Een belangrijk aspect dat daarbij genoemd wordt is de eigen persoonsvorming van de leraar.

In Nederland zijn al meerdere initiatieven die dergelijke leerroutes verkennen en ontwikkelen, o.a. HAN-Pabo flextraject en werkplekroute OidS, FHKE pabo Tilburg en de hogeschool Windesheim Flevoland. Tijdens het afgelopen Velon congres is veel over dergelijke leerroutes gesproken.

De ontwikkelingen rondom gepersonaliseerd leren op vo-scholen zijn mede interessant om het leraarschap aantrekkelijk te maken voor een nieuwe doelgroep toekomstige leraren. Leraren die een andere invulling geven aan de dagelijkse schoolpraktijk door het breken met de traditionele jaar-laagklassen, traditionele lessenstructuur, traditionele ‘overbrengen van kennis’, vaststaand curriculum in inhoud, tijd, enz. Nieuwe doelgroepen aanboren is ook een belangrijk element om het tekort aan leraren het hoofd te kunnen bieden. Er zijn leraren nodig die leerlingen kunnen begeleiden in hun persoonlijke leerroute en die de leerlingen coachen bij het formuleren van hun leerdoelen. Leraren die samen met de leerlingen de wereld ontdekken en onderzoeken. En leraren die een voorbeeld op hun scholen zijn.

De ontwikkeling van de pilot start december/januari van dit jaar. Projectleider en contactpersoon is Mathi Vijgen: mathi.vijgen@hu.nl

 

 

2 comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *