Samen leren innoveren

De HU Faculteit Economie en Management (FEM) innoveert en bereidt zich voor op het onderwijs van morgen. Docenten leren er samen hun onderwijs te innoveren en doen dit in leerteams. In deze leerteams staat vooral de persoonlijke ontwikkeling van de docent centraal. Op deze manier kunnen docenten ervaring opdoen met nieuwe onderwijsvormen als blended learning. Ze kunnen elkaars expertise benutten en zich verdiepen op eigen leervragen, met als doel dat zij innovatie-stappen kunnen zetten in de onderwijspraktijk.

Binnen de propedeuse zijn in het afgelopen half jaar al een aantal onderwijsinnovatie-initiatieven opgebloeid. Programmaleiders van de vakken Onderzoekvaardigheden, Duits, Bedrijfseconomie en Ondernemingsanalyse denken samen met collega’s na over hoe hun onderwijs beter zou kunnen aansluiten bij de student die centraal staat. Didactische vraagstukken als: feedback, differentiatie, het activeren van studenten en formatief toetsen komen aan bod, evenals de veranderende rol van de docent. Een voorbeeld ter illustratie van hoe gewerkt wordt in de leerteams: Docenten stellen in tweetallen hun eigen doelen vast, formuleren daar omheen hun leervragen en bespreken deze met elkaar. Vervolgens schrijven ze de uitkomsten op een papieren tafelkleed. Deze thema’s vormen dan weer de structuur voor een ontwikkelaars-leerplein in HUbl.

Andere leerteams in de propedeuse willen voor bijvoorbeeld de vakken Bedrijfskunde, Communicatieve Vaardigheden, Engels, Economie en Recht een innovatieslag maken. Hiertoe zijn onlangs twee nieuwe leerteams gestart. Voor de begeleiding en ondersteuning vanuit het programma Onderwijsinnovatie betekent dit dat we kaders bieden, helpen om de leervragen specifiek(er) en SMART te maken en zelf veel vragen stellen. Bijvoorbeeld de vraag: wat is jouw context, van waaruit vertrek jij en wat heb je nodig om een volgende stap te zetten? Daarnaast denken we mee (indien gewenst) over handige werkvormen en inhoudelijke thema’s. Ook brengen we docenten in contact met collega’s van andere Faculteiten, die met dezelfde onderwerpen bezig zijn.

Belangrijk is dat steeds de koppeling wordt gemaakt met de ontwerpdimensies binnen de onderwijsvisie van de HU: didactiek van ervarend leren, blended learning en leerteams. HUbl wordt nu nog kleinschalig ingezet in het FEM-onderwijs, waarbij goed luisteren naar de ervaringen van studenten cruciaal is.

Voorop staat dat de leden van de leerteams zelf de regie hebben over hun eigen leerproces, en dat docenten op termijn zelf hun collega’s meenemen bij het innoveren van onderwijs.

3 comments

 • Interessante beschrijving van wat er gaande is op de HU.

  Ik heb wel een nieuwsgierige vraag. Er wordt gesteld dat de leden van leerteams zelf regie moeten hebben over hun eigen leerproces.
  Maar tegelijkertijd proef ik ook een soort verplichting om het op een bepaalde manier te doen.
  Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als diezelfde leden tot de conclusie komen dat HUbl niet aansluit bij hun leervragen? M.a.w. als zij ervoor kiezen HUbl niet te willen gebruiken, maar een andere tool of werkvorm willen inzetten? Of mogen ze die regie niet pakken?

 • Corleen Knieriem

  Mooie vragen, Remko.

  HUbl wordt gezien als de leeromgeving van de HU en wordt ook alszodanig door de HU ondersteund. Deze omgeving wordt nog volop doorontwikkeld. Waar HUbl (nog) niet of deels voldoet kunnen natuurlijk andere tools worden ingezet.

 • Pingback: De leerteambegeleider centraal - BlendedLab

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *