Technology hits all

In welk vakgebied gaat het niet over technologie, en over de impact die dat heeft op het vakgebied? De lezingen en workshops tijdens dé Onderwijsdagen stonden er in ieder geval bol van: welk effect heeft technologie op het onderwijs? Wat betekent het voor ons? Voor de privacy, voor logistiek? En wat moeten we aan met  die hackende leerling? Gaan we een robot inzetten of een drone? En waarom eigenlijk? We weten het niet. Of in ieder geval we weten het niet echt, maar iedereen is ondertussen wel bezig met experimenteren en uitproberen en formuleren van resultaten en het doorgeven daarvan.

De Voorlopersgroep ICT en Onderwijs is zo’n groep die de betekenis en impact van ICT voor de lerarenopleider probeert te duiden. Wat verwachten we van lerarenopleiders? Kunnen we komen tot een aansprekend profile waarin leraren zich kunnen herkennen? En zouden we dat profiel kunnen gebruiken als basis voor professionalisering van leraren?

In haar workshop op dé Onderwijsdagen zijn er door verschillende groepen profielen gemaakt voor respectievelijk de startende leraar, de ervaren leraar en de lerarenopleider. De kennisbasis ICT vormde hiervoor de basis: elke groep koos acht elementen uit de kennisbasis die ze op de doelgroep (starter, ervaren, opleider) het meest van toepassing vond. Ze waren het erover eens dat elke leraar de ontwikkelingen in ICT moet volgen; dat ze met studenten en collega’s innovatieve onderwijsvormen met ICT co-creëren, en als derde dat ze beschikbare ICT toepassingen zoeken en gebruiken bij een onderwijskundig doel.

Grappig genoeg week de startende leraar het meest af: hij co-creëert, maar ontwikkelt ook digitale content; en experimenteert met ICT middelen, stemt de inzet van ICT af op de doelgroep en deelt zijn/haar inzichten met de collega’s. Die starter, vond men, moest ook een begeleidende rol krijgen. Dat leverde nog wel wat discussie op: de starter heeft het al druk genoeg met zichzelf, het eerste jaar…

De deelnemers vonden wel dat de lerarenopleider voorop moet lopen, die zou dus het goede voorbeeld moeten geven met experimenteren en met kennisdelen… kan die opleider nou eens meer gaan co-creëren met studenten: die weten het beste wat hip is! Hen volgen en de ruimte geven!

Hier staat een impressie van de workshop. Het komende jaar gaat de Voorlopersgroep verder met haar onderzoek. Daarbij wordt aangesloten bij flankerend onderzoek. Bij deze ben je uitgenodigd om mee te doen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *