UDL: optimaliseren van lesgeven en leren

Universal Design for Learning is een framework om het lesgeven en het leren te optimaliseren. Het is gebaseerd op onderzoek naar leerprocessen: hoe leren mensen het beste?

In een leslokaal moeten leerlingen en studenten kennis opdoen, ze moeten vaardigheden kunnen oefenen en ze moeten ook het belang zien van wat ze leren – het wat, hoe en waarom van leren. Een curriculum moet ze helpen om deze drie aspecten  te oefenen. Maar elke leerling is uniek en er is geen ‘one size fits all’. UDL streeft naar een curriculum dat voor iedereen toegankelijk is; dat door iedere student begrepen en gebruikt kan worden, een curriculum dat ook rekening houdt met de leerbehoeftes, leervoorkeuren, talenten en interesses van de student. Universal design is flexibel en biedt de mogelijkheid alle studenten uit te dagen en te ondersteunen.

UDL gaat uit van doelen: zowel cognitieve als affectieve. Maar hoe kunnen wij de inhoud presenteren voor studenten die heel veel van elkaar verschillen? En hoe kunnen wij ze ondersteunen tijdens het leerproces? Hoe kunnen ze laten zien wat ze geleerd hebben? En hoe kunnen wij zorgen dat ze geboeid raken door het leren zelf?  Vragen die heel bekend zijn binnen de HU op dit moment en in het bijzonder voor iedereen die een cursus moet blenden.

Op HU bieden wij blended onderwijs aan: deels online en deels op het instituut, deels elders. Wij kunnen onze normale lessen niet zomaar ‘overzetten’ naar een blended leeromgeving. Wij moeten zelf leren om onze kennis op een andere manier over te dragen; hoe wij onze studenten door de stof kunnen loodsen op afstand; hoe zij – en wij –  kunnen zien of ze goed op weg zijn; hoe wij vaardigheden kunnen trainen in een digitale leeromgeving en hoe wij ze kunnen interesseren in de stof.

Zoals je ziet,  zijn er heel veel raakvlakken tussen de UDL principes en HU Blended…

In deze film wordt UDL uitgebreid toegelicht en besproken. Stephanie Edwards van de HU komt aan bod rond minuut 12. De film is geproduceerd door Marleen Buwalda in opdracht van expertisecentrum handicap+studie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *