Voorlopersgroep ICT op het VELON-congres: Durf te experimenteren!

Op het VELON congres had de voorlopersgroep ICT een workshop over Persona’s van de lerarenopleider als voorbeeld in lesgeven met ICT. Hierbij wordt uitgegaan van de kennisbasis ICT die eerder al is vastgesteld. De workshop leverde op vrijdag 17 maart een hoop gespreksstof en de nodige dynamiek op. Duidelijk een teken dat het thema nogal wat oproept: we zijn er dus nog niet over uitgepraat! Helder moge zijn dat alle deelnemers er van overtuigd zijn dat de meeste elementen uit de kennisbasis ICT relevant zijn, maar vanuit hun eigen situatie en interpretatie voorkeuren qua prioritering hebben.

De volgende vraag was uitgangspunt van gesprek: Welke kwalificaties moet een startbekwame docent tonen op het gebied van ICT? Dezelfde vraag stellen we ons ook bij de vakvolwassen docent en de lerarenopleider als rolmodel.

Uit de 25 elementen die de kennisbasis ICT bevat was de opdracht per type docent aan te geven welke 8 het meest relevant zijn. Dat bleek een hele toer: elementen bleken vaak in elkaars verlengde te liggen. Wat sterk naar voren kwam is dat afstemming op je doelgroep zeer relevant is en dat het vooral gaat om co-creatie met collega’s, deskundigen, veld en studenten in een blended learning omgeving voor meer gepersonaliseerd en flexibel leren.

Uit het plenaire gesprek kwam duidelijk naar voren dat het durven te experimenteren en durven te co-creëren een voorwaarde is voor een goede ICT attitude. Als leraar kún je gewoonweg niet meer zeggen dat je een rijk palet aan pedagogisch–didactische vaardigheden hebt als je geen ICT-vaardigheden in huis hebt. Daar zou op gestuurd kunnen worden: het ontwikkelen van een houding gericht op co-creëren, op durven experimenteren, op risico nemen, nieuwe dingen doen óók als je collega’s mee kijken.

Het vraagt zelfvertrouwen om te durven experimenteren, zeker in een tijd waar vastlegging en controle veel gevraagd wordt. Hoe kunnen we dat zelfvertrouwen genereren? Moet management daarbij ondersteunen of moet het management juist sturend daarin optreden omdat je die attitude zou kunnen verwachten bij docenten? Een zoektocht nog naar de juiste ingrediënten. We gaan met de voorlopersgroep een onderzoeksfase in, waarover je later meer hoort.

De competenties van lerarenopleiders om als rolmodel te leren en les te geven met ICT zijn ook onderwerp van het promotieonderzoek van Dana Uerz (Leren en lesgeven met ICT in de lerarenopleiding). In dat onderzoek staat de vraag centraal welke competenties lerarenopleiders als rolmodel voor hun studenten nodig hebben, over welke competenties ze al beschikken en hoe zich dat verhoudt tot de competenties van leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

 

Lees hier meer over de voorlopersgroep ICT

https://www.delerarenagenda.nl/de-lerarenagenda/meedenkers/inhoud/voorlopers/ict

 

Linkje naar de elementen van de ICT basis.

https://www.10voordeleraar.nl/actueel/nieuws/nieuw-de-kennisbasis-ict?news_id=47

 

4 comments

 • Bas van der Meijden

  Altijd goed als docenten experimenteren, bijv. met ICT, om hun onderwijs te verbeteren. Maar met het volgende ben ik het niet eens: ‘Als leraar kún je gewoonweg niet meer zeggen dat je een rijk palet aan pedagogisch–didactische vaardigheden hebt als je geen ICT-vaardigheden in huis hebt. Daar zou op gestuurd kunnen worden: het ontwikkelen van een houding gericht op co-creëren, op durven experimenteren, op risico nemen, nieuwe dingen doen óók als je collega’s mee kijken.’

  – Je kunt wel degelijk buiten ICT om een rijk palet aan pedagogisch-didactische vaardigheden hebben. Sterker nog, ik denk dat de belangrijkste daarvan niet om ICT draaien. Als ICT geheel zou wegvallen, zou je nog steeds uitstekend onderwijs kunnen geven met een rijk palet aan niet-ICT-mogelijkheden. Niet dat dat zou moeten, maar het kan wel.
  – Het lijkt me wel goed om ‘een houding gericht op co-creëren, op durven experimenteren, op risico nemen, nieuwe dingen doen óók als je collega’s mee kijken’ te ontwikkelen. Dat mag best ook met ICT, maar hoeft volgens mij niet. Sterker nog:
  – Stel je voor: je besteedt al het geld dat door scholen aan ICT-onderwijs en -ontwikkeling wordt uitgegeven aan (traditionele)pedagogisch-didactische ontwikkeling van docenten om ‘een houding gericht op co-creëren, op durven experimenteren, op risico nemen, nieuwe dingen doen óók als je collega’s mee kijken’ te ontwikkelen. Zou dat het onderwijs niet meer verbeteren dan al die uitgaven aan ICT? Ik weet het niet, ben geen expert, weet ook niet hoeveel geld daarheen gaat, maar ik vermoed dat dit meer zou opleveren. Hoeveel scholen hebben een pedagogisch-didactisch lab? Zou zo’n lab niet veel vruchtbaarder zijn dan een ICT-lab?

  • Bas van der Meijden

   Om mijn vermoedens te ondersteunen: kijk eens naar dit filmpje. Conclusie: het belangrijkste voor onderwijs is een sociale omgeving en een docent die zich om je bekommert:

 • Bas van der Meijden

  Om mijn vermoedens te ondersteunen: kijk eens naar dit filmpje. Conclusie: het belangrijkste voor onderwijs is een sociale omgeving en een docent die zich om je bekommert. (mijn ervaring is dat veel ICT dat nogal eens in de weg gaat zitten):

 • Bas van der Meijden

  Om mijn vermoedens te ondersteunen: kijk eens naar dit filmpje. Conclusie: het belangrijkste voor onderwijs is een sociale omgeving en een docent die zich om je bekommert:

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *