VR op de BETT-show

Technology’s potential is to amplify and extend what makes us uniquely human.” Anthony Salcito, Vice President Worldwide Education, Microsoft

 

De BETT-show in Londen is een groot-groter-grootst spektakel. Een gigantische hal waar de Utrechtse Jaarbeurs niks bij is, gevuld met honderden stands en vier arena’s, elk met een volcontinu programma aan lezingen. Technologie en onderwijs, in alle soorten en maten.

Wat zie je daar? Veel robots in allerlei vormen, VR-brillen en ervaringen, technisch lego en digitale leeromgevingen. De aandacht voor VR was aanzienlijk groter dan de BETT-show twee jaar geleden. Ook veel aandacht voor gepersonaliseerd leren, en voor sociale vaardigheden daarbinnen.

 

VR op de BETT

Erop af dus: wat gebeurt er in de rest van de wereld met VR? Dat viel best een beetje tegen. Brillen van slechte kwaliteit, brillen met slechts één 360-graden foto, geen audio of audio met stilstaand beeld. Of filmpjes van lessen met een docent die proefjes voordoet. Geen oefensituaties. Soms spellen met “echte wereld” simulaties.

VR wordt vooral aangehaald als een (prachtige) experience: je kunt er de jungle door ervaren, historische gebeurtenissen meemaken of door steden lopen. “Omdat het echt lijkt, is het een krachtig middel voor leren”, zei Adrien Moisson, filosoof van huis uit. “VR is niet bedoeld om de ‘classroom teacher’ te vervangen, maar om de student een ervaring te bieden, en zich te laten verwonderen”, zei Richard Henderson, educatie technologie expert, in dezelfde sessie.

Dezelfde Henderson gaf ook aan dat VR niet een op zichzelf staande ervaring moet zijn, het leren gaat verder: van de experience, ga je naar het delen van de experience, naar het leren binnen een project (samen doen); tot zelf creëren. Mooi, want hierin komen de hogere stappen van Bloom weer terug, zie hieronder.

 

Natuurlijk was voor ons de vraag relevant hoe het VR-onderzoek binnen IA zich verhoudt tot wat er elders gebeurt. Al vergelijkende met andere VR-aanbieders en -gebruikers, bedachten we het volgende kader:

  • Bij de ervaring (of experience) gaat het veelal om filmpjes van bijv steden, van een ski-tour of games.
  • Bij het oefenen van sociale vaardigheden: trainen presentatie en gesprekstechnieken.
  • Denk bij het oefenen van een ambacht aan medici (zoals het ontleden van (een) lichaam(sdelen)) of een proefje doen.

De IA-toepassing van VR: oefenen met sociale vaardigheden en het geven van feedback, waar we op de HU hard aan werken, hebben we niet kunnen ontdekken op de BETT.

 

Ook de inzet van VR begint met goed leiderschap en met studenten

De beweging die nu gaande is, of het gaat over de inzet en ontwikkeling van tools of over het leren zelf, heeft alles te maken met inspirerende docenten en leiders. Daarover spraken Anthony Salcito van Microsoft. Leren gaat over de mensen, over de beweging die mensen maken. Het gaat over het inspireren van studenten om groter te denken. Over de beweging om het studentpotentieel te koesteren en te laten groeien. Leiders die de kracht van denken en cultuur in hun school optuigen. En het is aan ons om een optimisme te omarmen over wat mogelijk is.

Nog een kleine opsomming wat docenten over de inzet van VR zeggen:

  • 97% : VR leads to more engaged students
  • 66% : believe subjects can be made more real and relatable through VR
  • 23% : have used VR in classroom

Met de verzuchting er achteraan: Teachers would like students to experience new worlds. En dat geldt vast voor henzelf ook.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *