Wat hebben docenten nodig bij de implementatie van gepersonaliseerd leren?

Kiki Pols, masterstudent Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, heeft bij de opleiding Commerciële Economie van de HU onderzoek gedaan naar Gepersonaliseerd leren. Haar onderzoeksvraag luidde: wat hebben docenten in het hoger onderwijs nodig bij de implementatie van GPL? Het onderzoek geeft een aantal handige richtlijnen.

Hoewel het onderzoek zich beperkte tot een kleine groep docenten geeft het wel een goed beeld. Want wat blijkt, is dat (de onderzochte groep) docenten met name in de omgang met studenten goed zijn voorbereid op de ontwikkeling die gepersonaliseerd leren vraagt.

Een aandachtspunt is de veelgenoemde ‘zelfregie’. Een derde van de onderzochte doelgroep denkt dat studenten niet klaar zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen die nodig geacht wordt bij gepersonaliseerd leren. Kiki stelt dat voor een succesvolle implementatie het belangrijk is om de juiste balans te vinden tussen het geven van de regie aan studenten zodat zij hun eigen leren kunnen sturen en het bieden van begeleiding. Docenten geven aan dit nog weinig toe te passen in de praktijk en hier hun twijfels over te hebben. Je kunt je hierbij ook de vraag stellen wat we daadwerkelijk wéten van zelfregie en hoe we dat moeten stimuleren. Te vaak zie je dat – vergelijk het met zelfsturende teams – studenten te snel aan hun lot overgelaten worden.

Zoals wel vaker met onderwijsvernieuwingen blijken ook praktische zaken als tijd, ICT, ruimte en materialen en begeleiding om onderwijs pedagogisch te kunnen faciliteren een hobbel te vormen voor de implementatie.

Bron: Kiki Sigrid-Maria Pols (2018). Ondersteuning van docenten bij de implementatie van gepersonaliseerd leren. Mastertheses, Universiteit Utrecht.

.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.