Weet je wel hoe je blend(t)?

Op verschillende plaatsen binnen de HU wordt hard gewerkt aan het omzetten van modules in blended vorm. Dat omzetten gebeurt niet zomaar: het is wel van belang dat je weet wat je doet en waarom eigenlijk. Daarvoor is al geruime tijd geleden binnen Educatie een professionaliseringscursus opgezet door een aantal docenten die nu verder wordt uitgebouwd.

Doel van deze cursus is dat alle opleidingsteams ervaring opdoen met blended learning. Je gaat dus direct zelf aan de slag met het herontwikkelen van je onderwijs. En dat is ook de insteek van de cursus: herontwerp. De focus van de cursus ligt op de didactiek: wat betekent een blended leeromgeving voor de docent, en voor de student? Voor leerteams? Hoe begeleid je het leren op de werkplek? Daarnaast komt het gebruik van de digitale leeromgeving aan bod. Overigens niet als ‘knoppencursus’, want wij zien de leeromgeving als ‘organisator’ van het leerproces. Ook hiermee ga je aan de slag: materialen in de HUbl (zo heet de blended leeromgeving) zetten, videoscripts maken, kwaliteitsnormen bespreken.

We proberen zoveel mogelijk ook blended te doen tijdens deze cursus: practise what you preach… De begeleider is bij de face2face ontmoetingen de coach, en de deelnemers leren in de werkomgeving: net als studenten leren de docenten al samenwerkend aan het blenderen van hun onderwijs. Daardoor heb je zelf ook meteen door hoe het werkt, voor henzelf, maar ook voor hun studenten.

Rob Hoevenaars heeft in zijn blog Verkennen met blended op de FNT zijn praktijkervaring beschreven, mét video!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *