Wie leert er het meest?

Het zit het erop: bij het Instituut Gebouwde Omgeving (onderdeel van FNT) zijn vorige week de eerste drie cursussen uit de nieuwe BBE-opleiding afgerond. Een nieuwe lichting eerstejaars studenten hebben kennis kunnen maken met een nieuwe lichting op Blended Learning gebaseerde cursussen. Begeleid door docenten die, vaak voor het eerst in hun carrière als onderwijzer, ingezet werden in een andere rol. Niet alleen als vakinhoudelijk expert maar ook als coach en begeleider. Niet meer alleen pratend aan de hand van een presentatie in de klas maar meer ingesteld op verdieping, verbinding, uitdaging en hopelijk verwondering.

Wat mijn indruk is als een van de zes docenten die een van deze cursussen heeft begeleid? Wat kun je toch veel leerpunten halen voor je ontwerp door goed te luisteren en te kijken naar je studenten! Veel aannames die van tevoren zijn gedaan blijken lang niet zo te werken als vooraf bedacht. Wat doe je als maar een derde van alle studenten een conceptrapportage inlevert ten behoeve van formatieve toetsing terwijl jij er als ontwerper van uitging dat de alle studenten elkaars werk ging beoordelen? Natuurlijk, je past er een mouw aan maar de belangrijkste vraag is waarom 15 van de 25 studenten geen werk hadden ingeleverd. Laat je dat zitten of ga er dat haarfijn uitzoeken?

Dat laatste dus. Ik zeg weleens dat het zeker drie jaar duurt voordat je een effectief leerarrangement in praktijk hebt gebracht. Onderwijsontwikkeling is een iteratief proces gebaseerd op voortdurende afstemming tussen de lerende en aanbieder van leeractiviteiten. Wat een inspirerend werkveld!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *