De b van…beroepsonderwijs

Weet u dat de jongeren van deze tijd straks gemiddeld 10-14 banen hebben gehad vóór hun 38e? En dat aanpassingen in een curriculum doorgaans langer duren dan veranderingen op de arbeidsmarkt?

Met deze uitspraken opent de Nationale Denktank 2016 op donderdagmiddag 8 december in de mooie Zuiderkerk te Amsterdam. Het thema is: beroepsonderwijs van de toekomst. Hoe verbind je je in het beroepsonderwijs nu met het werkveld, zodat de (startende) beroepsprofessional zijn weg vindt in een complexe, veranderende maatschappij? Oftewel: “Hoe komen we in Nederland tot beroepsonderwijs dat de student stimuleert tot een blijvende persoonlijke ontwikkeling zodat hij kan werken en leven in een permanent veranderende samenleving?”  Met deze hoofdvraag heeft de Nationale Denktank zich in 2016 bezig gehouden, en gebaseerd op de uitkomsten zijn tien originele oplossingen geformuleerd om het beroepsonderwijs vooruit te helpen.

De oplossingen in een notendop:

 1. Klaar voor de Start! Helpt om een doordachte studiekeuze te maken door wekelijkse oriëntatie-uren.
 2. StagiAirport. Matchingssysteem (online) op basis van kennis en ervaring.
 3. Samen Sterk. Studenten organiseren zelf activiteiten waardoor ze kunnen groeien.
 4. Plan je Money. Mbo lesprogramma om controle over je financiën te verbeteren (game, peer feedback).
 5. #DareToDream. Stapsgewijs en gepersonaliseerd nieuwe vaardigheden leren, co-creatie.
 6. Mbo-havo uitwisseling. Mbo niveau 4 en havo bereiden samen beter voor op hbo.
 7. Pre-Pabo. Voorbereidend traject voor mbo-ers, samen met studenten lerarenopleidingen.
 8. WIJS onderWIJS. Andere financiering en flexibele certificering.
 9. Talent voor de klas. Traineeship voor afgestudeerde pedagogen en psychologen, bijscholing als mbo-docent.
 10. Hack je les. Zelf pro-actief aan de slag met studenten om je opleiding te verbeteren.

Mooie ideeën en uitwerkingen met een praktische inslag en ook best ambitieus, niks mis mee lijkt me. De onderliggende uitgangspunten bieden misschien wat meer stof tot nadenken:

 1. Het onderwijs vormt de samenleving
 2. De waarde van de schooltijd zelf wordt toegevoegd aan de onderwijsdoelen
 3. Beroepsonderwijs is gelijkwaardig aan academisch onderwijs
 4. De onderwijsinstelling fungeert als maatschappelijk centrum
 5. Meer praktijkgericht leren, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren

Door samen te leren en nu in te zetten op aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de persoonlijke ontwikkeling van de student, voldoende en goede docenten, gelijke kansen en een Leven Lang Leren komen we tot toekomstbestendig beroepsonderwijs aldus de Nationale Denktank. Mooie en deels bekende woorden, tegelijk ook een uitdaging om ze op een concrete en zinvolle manier te vertalen naar de context van blended leren bij de HU.

De Nationale Denktank zou daarnaast graag zien dat élke student kennismaakt met andere lesvormen, zoals onderwijs in kleinere groepen, en (meer) lessen volgt in de praktijk (dus minder klassikaal). Halen we bij de HU de beroepsbeoefenaar/ de praktijk ook al binnen in de les of in het leerteam? En hoe vaak en waar krijgen studenten les in de beroepspraktijk? Met de b van blended leren, leren waarbij de werkplek fungeert als leeromgeving?

Ook beveelt de Nationale Denktank snellere innovaties aan binnen het beroepsonderwijs. Kunnen samenwerken aan en in een cultuur waarbinnen innovatie de norm is. Ik denk aan de vele HU-genoten die bezig zijn met het innoveren van onderwijs, als Instituut of op opleidingsniveau. Is innovatie daarbij de norm? Of gaat het gewoon om goed toekomstbestendig onderwijs dat past bij waartoe we onze studenten willen opleiden?

Als laatste uitsmijter is er de aanbeveling: Help docenten om verder te professionaliseren. Binnen de eerste drie tot vijf jaar valt een groot deel van de startende mbo en hbo docenten uit. Bijna de helft van de ondervraagde docenten geeft aan dat scholing en professionalisering op hun instelling voor verbetering vatbaar is. Gebrek aan professionalisering leidt tot kwaliteitsverlies. Volgens de Nationale Denktank zou daarom 10 procent van de werktijd besteed moeten worden aan professionalisering. Waarvan akte. In een volgende blog meer over professionalisering van docenten bij de HU.

Meer lezen? Dat kan op de website van de nationale Denktank.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *