Gepersonaliseerd leren in de HU-praktijk: SBRM

De opleiding SBRM (Small Business Retail Management) van de HU werkt sinds haar oprichting, nu 15 jaar geleden, volgens de principes van gepersonaliseerd leren. Hoewel de opleiding op een aantal punten anders is vormgegeven en uiteraard andere competenties vraagt van haar studenten, kunnen wij het nodige leren van hen. Sabine Kerkmeijer, docent/coach bij SBRM vertelde over haar ervaringen met GPL in een HUblBubble inspiratiesessie. Haar ervaringen in 7 aandachtspunten:

  1. Sturing is nodig voor eerstejaars. Studenten (VT) kunnen het eerste jaar niet zonder: er is redelijk veel structuur, maar ook veel ruimte voor eigen initiatief. Ook in jaar 2 is er een verplicht deel dat iedereen moet volgen, maar de structurering is wel een stuk minder. Er is expliciet aandacht voor zelfsturend werken.
  2. Contact met de opleiding is heel belangrijk. Het gaat over je verbonden voelen met de opleiding. SBRM werkt (nog) niet met leerteams: dat zal bij Archimedes een leidend en verbindend principe worden. Meer docentcontact leidt tot een hogere waardering (NSE), ook al vindt dat contact plaats in grote groepen.
  3. Een studentenwerkplek en -omgeving is gewenst. SBRM-studenten vragen om een plek waar zij hun groep of hun medestudenten kunnen terugvinden, waar ze bij elkaar kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten.
  4. Geef geen cijfers, maar geef een beoordeling als ‘onvoldoende’ of ‘voldoende’. Een competentie beheers je immers niet maar een beetje. Het Archimedes-assessment bij ons volgt dat principe al.
  5. Vele vrijheden bevordert een lange studieduur. En dat is bij SBRM te merken: er zijn relatief meer langstudeerders. Want, niet verplicht, betekent voor sommigen ook andere dingen kunnen doen naast je studie. Hier kun je van alles van vinden, maar de opleiding wordt daar financieel op afgerekend.
  6. Beroepsproducten moeten van voldoende niveau zijn en kunnen op verschillende niveaus worden gemaakt. Waar een beroepsproduct aan moet voldoen is redelijk voorgeschreven bij SBRM. Je toetst op aanvangscriteria. Student stelt zelf de criteria op; de begeleiding beoordeelt of dat de goede criteria zijn.
  7. De individuele studiepaden leveren studenten op die zelfstandig zijn en goed kunnen schakelen, daar staat tegenover dat een compleet individuele benadering (dus alleen individueel onderwijs) een kostbare zaak is.

 

Heb je deze Hubl Bubble gemist? De gehele inspiratiesessie is nu ook hier te beluisteren als podcast!

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *