Virtual Reality: het onderzoek

De effecten van Virtual Reality vormen mooi onderzoeksmateriaal. Vorige week is een pilot gestart waarin VR wordt ingezet om te leren presenteren. Gelijktijdig loopt een onderzoek mee.

Dat onderzoek gaat over de invloed van een Virtual Reality opdracht – voor het leveren van feedback – op de ontwikkeling van de competentie mondeling presenteren van studenten. Het gebruik van Virtual Reality is een interessante optie voor curriculumontwerpers en zou op korte termijn kunnen worden ingepast in het onderwijs binnen de Hogeschool Utrecht. Vandaar dat in dit experiment docenten, onderzoekers en externe partners (die de techniek voor Virtual Reality kunnen leveren) samenwerken. Het onderzoek is opgezet en wordt geleid door Stan van Ginkel.

De centrale vraag van het onderzoek is: ‘Wat is de impact van een Virtual Reality (VR) opdracht (optie 1: ‘delayed feedback’; optie 2; ‘immediate feedback’) op de ontwikkeling van de competentie mondeling presenteren?’ Alle studenten geven een oefenpresentatie in een virtuele omgeving verzorgd door een externe partner. Studenten met ‘Presentatieopdracht 1’ krijgen na afloop van deze oefenpresentatie in VR feedback van een expert. Studenten met ‘Presentatieopdracht 2’ krijgen tijdens hun VR-presentatie ‘directe’ feedback vanuit de software van de VR-computer.

De toetsing gebeurt op basis van cognitie, vaardigheden en attitude. Dit wordt gedaan aan de hand van de zelfkennistoets (cognitie), de rubric mondeling presenteren (vaardigheden) en de attitudetest – als onderdeel van de zelfkennistoets – (attitude). In eerder onderzoek aan de Universiteit Wageningen is al onderzocht wat het verschil was tussen een groep studenten die oefende met VR, en een groep die alleen met een docent en de klas oefende. Hieruit kwam naar voren dat er geen verschil was. Hieruit kan de (voorzichtige) conclusie worden getrokken dat binnen 3 bijeenkomsten, één bijeenkomst sowieso door VR kan worden vervangen. De opbrengst blijft immers hetzelfde. In het huidige onderzoek wordt gekeken of er een verschil is op het gebied van cognitie, vaardigheden en attitude tussen de groep die directe feedback krijgt bij het oefenen met VR, en de groep die dat achteraf krijgt.

Stan van Ginkel is docent-onderzoeker bij Instituut Archimedes; stan.vanginkel@hu.nl

Een reactie

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *